Jumalan tunteminen on viisauden alku

10.11.2023 | Artikkelit, Usko

“Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu: opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää. Herran
pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. – Sillä minun avullani
päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet.” San. 9:9–11 (KR32/38).

Lukiessamme Raamattua, kohtaamme usein siellä ilmaisun “Herran pelko”. Tämä ilmaisu on
saanut jotkut vilpittömät uskovat todella pelkäämään rakastavaa ja huolehtivaa Taivaallista
Isäämme. Siksi meidän on hyvä syventyä tarkastelemaan, miten uudestisyntyneet
juutalaiskristityt ymmärtävät tämän ilmaisun, koska Raamatun kirjoitukset Jumala on antanut
juutalaisten kautta ja he parhaiten ymmärtävät niissä esiintyvien sanojen syvällisemmät
merkitykset.

Ensin on hyvä mainita siitä, että pelko tuli ihmisen elämään syntiinlankeemuksessa ja sai
aikaan sen, että ihminen alkoi pelätä Jumalaa niin kuin Aadam ja Eeva yrittivät piiloutua
Jumalalta (1. Moos.3:9–10). Pelko karkottaa ihmisen Jumalan luota ja siksi sielunvihollinen
käyttää sitä ahkerasti. Se on sielunvihollisen voimakkain ase. Voisi sanoa, että pelko on
käänteistä uskoa. Kun ihminen pelkää, hän pelkää jonkun pahan asian tapahtumista. Sillä
asialla sielunvihollinen voi pelotella ihmistä. Jos ihminen uskoo sielunvihollisen pelottelun,
se asia voi tapahtua hänen elämässään. Näemme tästä hyvän esimerkin Raamatun
vanhimmasta kirjasta, Jobin kirjasta. Tiedämme Raamatun mukaan, miten monet
onnettomuudet ja vaikeudet kohtasivat Jobia sekä miten Saatana rusikoi häntä.

Mielenkiintoista on huomata, mitä Job itse sanoo Job. 3:25:”Sillä mitä minä kauhistuin, se
minua kohtasi ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui.” Me olemme nyt uudessa liitossa ja
Raamatussa sanotaan: “Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen
teot.” 1. Joh. 3:8. Näemme Raamatussa Jumalan monesti sanovan: ”Älä pelkää!” Joku on
laskenut ja sanonut, että Jumala sanoo Raamatussa “Älä pelkää!” 365 kertaa. Isä Jumala
tahtoo, että tuntisimme Hänen hyvyytensä, eikä meidän tarvitsisi pelätä.

Vanhoissa hepreankielisissä raamatullisissa teksteissä yleisesti “pelko” ilmaistaan sanalla
yirah. Juutalainen tohtori Nicholas Schaser Israel Bible Cennteristä on tutkinut laajasti sitä,
miten muinaiset israelilaiset ovat ymmärtäneet Jumalan pelon. Hän sanoo, että Raamatun eri
“pelon” ilmauksilla on merkitys vain sen kyseisen raamatunkohdan asiayhteydessä.
Merkitystä ei voi yleistää kaikkiin raamatunkohtiin, joissa sana yirah ilmenee. Sama asia
pätee kaikkiin Raamatun alkukielisiin teksteihin. Tohtori Schaser sanookin, että Raamattua
luettaessa, lukijan on aina katsottava sitä ympäröivää asiayhteyttä, jossa sana tai sanat
esiintyvät. Silloin sanojen oikeat merkitykset tulevat kohdilleen. Joskus sana yirah tarkoittaa
pelkoa, esim. Ps.23:4: “Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään
pahaa…” Usein Raamatun ilmaisu Herran pelko (yirah) tarkoittaa Jumalan tuntemista,
kunnioitusta ja ylistämistä.

Jos uudelleen katsomme tekstin alussa olevaa raamatunkohtaa ja sisällytämme siihen yirah –
sanan koko merkityksen, ymmärrämme todella hyvin sen, miten Herran pelko on viisauden
alku: “Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu: opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää.
Herran pelko (Jumalan tunteminen ja kunnioittaminen) on viisauden alku, ja Pyhimmän
tunteminen on ymmärrystä. – Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi
vuodet.” San. 9:9–11.

Jumala on rakkaus ja Hänen rakkautensa meitä kohtaan on täydellistä ja täysin pyyteetöntä
Jeesuksen Kristuksen suuren sovitus- ja lunastustyön vuoksi. Raamattu sanoo: “Pelkoa ei
rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja
joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin
rakastanut meitä.” 1. Joh. 4: 16–19. Sinä ja minä, me olemme Isän Jumalan rakkaita lapsia.
Hän on meidän Isämme, joka rakastaa meitä syvästi ja haluaa, että tunnemme Hänet
rakastavana ja suojelevana Isänä. Tietysti me Hänen lapsinaan kunnioitamme ja ylistämme
Taivaallista Isäämme Jeesuksen nimessä!

Sinua siunaten
Sari Leskinen
raamatunopettaja
Akaan helluntaiseurakunta