SANAMME SISÄTÄVÄT ELÄMÄÄ JA SIUNAUSTA

22.9.2023 | Artikkelit

” Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset… ”
Ef. 5:1
Uudesta testamentista voimme lukea, että Isä Jumala kehottaa, meitä lapsiaan, seuraamaan
(alkukielellä mimetai = imitoida, matkia) tai matkimaan Häntä. Raamattu kertoo selvästi, että
jokainen ihminen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt (1. Joh. 5:1).
Olemme siis Isän Jumalan rakkaita lapsia. Hän on luonut meidät omaksi kuvakseen (1. Moos.
1:27).

Maallisetkin vanhemmat odottavat, että heidän lapsensa toimivat noudattaen samoja
kulttuurillisia periaatteita kuin he ja että heidän lapsensa puhuvat samaa kieltä kuin he.
Samoin meidän Taivaallinen Isämmekin odottaa meidän toimivan ja puhuvan niin kuin Hän.
Jeesus Kristus antoi meille tästä esimerkin, kun Hän vaelsi maanpäällä. Nyt meillä on Pyhä
Henki ja Jumalan kirjoitettu Sana, jotka auttavat ja ohjaavat meitä toimimaan ja puhumaan
oikein niin kuin meidän rakastava Taivaallinen Isämme haluaa. Meillä on kuitenkin vapaa
tahto valita sanamme.

Sanoilla, joita puhumme, on vaikutus ja voima. Jumala loi kaiken puhumalla. Hän sanoi ja se
tapahtui. (1. Moos. 1:2–31). Jumala kutsui olemattomat ikään kuin ne olisivat. (Room. 4:17).
Jumala loi ihmisen hallitsemaan ja valitsemaan koko maata (1. M00s. 1.28). Kun Jumala loi
Aadamin omaksi kuvakseen, Hän ei antanut Aadamille työkaluja, joilla Aadam olisi hoitanut,
hallinnut ja vallinnut, vaan Aadam teki sen puhumalla. Samalla hetkellä, kun Aadam ja Eeva
lankesivat syntiin, sielunvihollinen = paholainen, otti Aadamin ja Eevan hallintavallan ja teki
vastaavasti Aadamista ja Eevasta sekä koko ihmiskunnasta synnin ja kuoleman orjia.
Raamattu sanoo 2. Joh. 5:19: ” … ja koko maailma on pahan (toinen käännös sanoo:
paholaisen) vallassa.”

Jeesuksen Kristuksen suuren sovitus- ja lunastustyön kautta, Häneen uskovat ovat saaneet
takaisin tuon hallintavallan: ”Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on
hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan
runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen kautta.” Room. 5:17.
Isä Jumala odottaa, että me puhumme Hänen Sanansa eli Raamatun mukaisia sanoja.
Raamattu sanoo: San 18: “Syviä vesiä ovat sanat miehen suusta, ovat virtaava puro ja
viisauden lähde” (jae 4). “Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painuvat sisusten
kammioihin asti” (jae 8). “Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen
huultensa satoa” (jae 20). Puhumme elämän sanoja ja emme ole juoruilijoita (panettelijoita).
Puhummeko tänään asioita, jotka tuottavat Jumalan Sanan mukaista elämää ja siunausta vai
puhummeko negatiivisia, Jumalan Sanan vastaisia asioita, jotka tuottavat kuolemaa ja
kirousta? Puhumillamme sanoilla on voima ja vaikutus. Puhumamme sanat vaikuttavat
meidän tulevaisuutemme. Jumalan Sanan mukaan puhutut sanat luovat meille Jumalan
tahdon mukaista tulevaisuutta. Jumalan Sana on Jumalan tahto.

On erittäin tärkeää, että me tunnemme ja tiedämme, mitä Jumala on Sanaansa kirjoittanut.
Raamatun tuntemus on tänä päivänä ehdottoman tärkeää jokaiselle Jumalan lapselle.
Johannes kirjoittaa 1. Joh. 5:14: “Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me
jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.” Jotta voimme puhua Jumalan
Sanan mukaisia totuuksia ja rukoilla tehokkaasti, meidän tulee tuntea Raamattu.
“Kielellään on vallassaan kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat saavat syödä sen
hedelmää.” San. 18:21. Puhukaamme tänään Jumalan Sanan mukaisia elämän ja siunauksen
sanoja toisillemme, läheisillemme, päivän tilanteisiimme ja terveyteemme.

 

Sinua siunaavin sanoin,
Sari Leskinen
raamatunopettaja
Akaan helluntaiseurakunta