2. Osa Pääsiäinen

31.3.2024 | Artikkelit, Donne Europee, Donne Europee others

 

Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista.” Ps. 105:37

Jumala oli ilmoittanut Mooseksen kautta israelilaisille, että heidän tulee perhekunnittain teurastaa virheetön, vuoden vanha karitsa ja sivellä karitsan veri iisopinkimppua käyttäen oven pihtipieliin ja päälliseen. Kun Herra kävi rankaisemassa egyptiläisiä ja näki veren, Hän meni talon ohi eikä sallinut tuhoojan tulla vitsauksella lyömään israelilaisia. Jumala oli antanut israelilaisille perhekunnille myös käskyn syödä koko karitsa kaikkine osineen, sisälmyksineen, aivoineen, jalkoineen, silmineen jne. (1. Moos. 12:3–13, 22–23). Tämä tapahtuma on esikuva siitä parantumisesta, joka myöhemmin Jeesuksen sovitustyön kautta tuli meidän osaksemme täydellisenä. Kun israelilaiset valmistautuivat lähtöön Egyptistä, he olivat orjia, joita oli rasitettu raskailla töillä ja raipoilla. Siellä oli joukossa myös vanhoja ja raihnaisia ihmisiä, mutta mitä tapahtui, kun he söivät tulessa paistettua karitsaa (esikuva Jeesuksesta)? Raamattu kertoo: “Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista.” Ps. 105:37. Raamatussa oleva kompastuvaista ilmaiseva heprean sana tarkoittaa mm. olla täysin heikko, jalkojen heikkous, olla pyörtyväinen, ja olla rappeutunut. Syötyään kaikki osat lampaasta, he vahvistuivat ja tulivat terveiksi ja olivat valmiina lähtemään Egyptistä.

Tämän tapahtuman esikuva tuli täydelliseksi Jeesuksen, todellisen Jumalan Karitsan, täydellisen ja lopullisen suuren sovitustyön kautta. Kuten apostoli Pietari sanoo: “joka itse kantoi meidän syntimme ristinpuuhun, että me, synnistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen haavainsa kautta te olette paratut (parannetut, Sarin täsmennys).” 1. Piet. 2:24. Kun Jeesus roikkui ristillä, Raamattu sanoo: “Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella.” Jes. 53:10. Jumala iski Jeesukseen meidän sairautemme, kuten Raamattu kertoo: ” Hän oli ylenkatsottu ihmisten, hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava…”Jes. 53:3.

Evankeliumeista voimme lukea, miten ennen ristiinnaulitsemista Jeesus meni opetuslastensa kanssa Öljymäelle, maatilalle, jonka nimi on Getsemane (tark. öljynpuristinta). Siellä Hän rukoili ja tuli niin tuskaiseksi, että Hänen hikeensä tuli veripisaroita (Luuk. 22:44). Lääketiede tietää, että näin voi tapahtua ihmiselle, jos hänellä on kova tuska ja ahdistus. Jeesus joutui meidän edestämme todelliseen öljynpuristimeen.

Syntiinlankeemuksen seurauksena maa tuli kirotuksi ja se kasvoi orjantappuraa ja ohdaketta. Kirouksen kautta ihmisen elämää tulivat myös sairaudet, pelko ja vaivaa nähden ihmisen piti hankkia elantonsa kirotusta maasta. (1. Moos. 3:10, 17–19 ja 5. Moos. 28:15–58). Kirouksen seurauksena: “Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi …” (1. Moos. 3:19).

Ennen ristiinnaulitsemista sotilaat tekivät Jeesukselle kruunun orjantappuroista. Tuon orjantappuran piikit olivat niin pitkät ja vahvat, että ne lävistivät kallon, kun sotilaat vielä löivät Jeesusta päähän ruokokepillä (Matt. 27:27–30).  Jeesus Kristus kantoi syntiinlankeemuksen seurauksena tulleen kirouksen ja sen rangaistuksen. Hän tuli meidän edestämme kiroukseksi, että me saisimme Aabrahamin siunauksen Hänen sovitus- ja lunastustyönsä kautta (Gal. 3:13–14). Nyt me uudestisyntyneinä uskovina olemme siunattuja Jeesuksessa Kristuksessa (Efe. 1:3–7). Jeesus hikoili verta, jotta sinun ja minun ei enää tarvitse syödä leipäämme otsamme hiessä. Me työskentelemme Jumalan armosta käsin Pyhän Hengen johdatuksessa. (1. Kor. 15:10).

Kun me tänä päivänä nautimme ehtoollisessa leipää, joka on Jeesuksen ruumis. Jeesus sanoi Luuk. 22:19:” Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.” Jeesus sanoi myös: “...Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksisaamiseksi.” Matt. 26:28. Ehtoollisleipä julistaa sitä, että olemme parannetut Jeesuksen haavojen kautta. Ehtoollismalja julistaa sitä, että olemme saaneet Jeesuksen veren kautta syntimme anteeksi. Iloitkaamme pääsiäisen ilosanomasta, Jeesuksen Kristuksen suuresta sovitus- ja lunastustyöstä!

 

Sinua siunaten

Sari Leskinen

Raamatunopettaja

Akaan helluntaiseurakunta