Asnjë tjetër nuk ka shpëtim

7.11.2021 | Donne Europee, Donne Europee others

Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi”.Veprat e Apostujve 4:12