Feja e paster

24.9.2021 | Donne Europee, Donne Europee others

Feja e pastër dhe pa njollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe ta ruash veten të pastër nga bota.
Jakobit 1:27 ALBB