Kuuliaisuus palkitaan

25.11.2019 | Artikkelit

Ollessani lapsi halusin kunnioittaa vanhempiani olemalla tottelevainen ja kiltti. Tapanani oli jopa teititellä heitä, mikä saattaa tuntua tänä päivänä hieman naiivilta ja etäiseltä tavalta. Olen aikuisena usein miettinyt syvällisemmin kuuliaisuutta ja pohtinut jopa sitä, mikä ero on kuuliaisuudella verrattuna kunnioitukseen. Tulin siihen päätelmään, että kuuliainen ihminen tekee niin kuin pyydetään, kun taas kunnioittava arvostaa ja rakastaa toista ihmistä.
Tultuani myöhemmin uskoon havaitsin kuuliaisuuden olevan Jeesuksen elämässä tärkeässä osassa. Niinpä jossakin vaiheessa ymmärsin, että kuuliaisuus on jokaisen Jeesusta seuraavan kristityn kasvuun liittyvä ominaisuus.
Raamatusta löytyy useita henkilöitä, joiden kerrotaan olleen kuuliaisia Jumalalle. Yksi kuuliaisuuden siunauksen elämäänsä löytänyt henkilö oli mooabilainen Ruut. Syntyperä ei estänyt häntä palvomasta todellista Jumalaa. Ruutin kirja on täydellinen kuvaus Jumalan puolueettomuudesta. Ruut sai osakseen Jumalan siunauksen kuuliaisuutensa vuoksi. Toinen Jumalalle kuuliaisuutta osoittanut henkilö oli itseoikeutetusti Jeesus, Ef. 2:8 ”Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” Lisäksi Raamattu nimeään kuuliaisiksi mm. Nooan, Abrahamin, Kaalebin, Joosuan ja Elian.
Mitä kuuliaisuus vaatii Jeesuksen seuraajalta?
Kuuliaisuus saattaa olla varsin vaikea aihe kristityllekin, sillä ollessamme kuuliaisia joudumme sitoutumaan ja ryhtymään tekoihin. Joosua oli juuri tyypillinen esimerkki henkilöstä, joka vastusti viimeiseen asti, ennen kuin suostui Jumalan tahtoon ja kuuliaisuuteen. Me jumalan lapsina olemme usein Joosuan kaltaisia niskureita. Kuuliaisuus näyttäisi olevan pohjimmiltaan kuulemista, sisäistä myöntymistä ja tottelemista kuullun mukaisesti. Näin ollen voidaan sanoa, että kuuliaisuus ei ole lainkaan tunneasia. Jumala on Sanassaan luvannut varustaa, voimaannuttaa ja antaa kaiken tarvittavan palvelijalleen. Palvelijan tehtäväksi jää olla kuuliainen. Herra ei koskaan pakota palvelijaansa, vaan Hän odottaa, että me henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti suostumme olemaan kuuliaisia Hänelle.
Saadaksemme kokea kuuliaisuuden siunauksia meidän tulee ottaa varteen Jeesuksen sanat Matt. 16:24: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.”
Olen omassa elämässäni huomannut, että kuuliaisuus Jumalaa kohtaan ei kuluta voimia vaan päinvastoin antaa uutta voimaa. Suorittamiseen taipuvalle kristitylle oivallus on ollut käänteentekevä. Jumalan etsiminen ja kuuliaisuus eivät olekaan olleet mitään tylsää ja kuluttavaa uskonnollista suorittamista. Päinvastoin kuuliaisuuden tuoman ilon ja siunauksen kautta elämästäni on tullut merkityksellistä.
Kuuliaisen ihmisen ominaisuuksia voisivat olla:
  • rakkaudesta Jeesukseen hän tottelee empimättä
  • hän kunnioittaa Jumalan tahtoa yli kaiken, koska rakastaa Herraa
  • hän ei väitä vastaan, ei valita eikä murjota, sillä rakkaus Herraa ja lähimmäisiä kohtaan ovat elämää kantavia voimia jne.
Välillä kuuliaisuus joutuu koetukselle, mutta Jumala toteuttaa lupauksensa aina ajallaan. Jokaisen ihmisen kuuliaisuuden askel johtaa uudelle uskon tasolle. Saamme kasvaa kristittyinä. Haluamme antaa Herralle ansaitsemansa kunnian, elämämme muuttuu aidosti, saamme kokea iloa ja rauhaa elämässämme ja eräänä päivänä kuuliaisuutemme seurauksena ja siunauksena perimme luvatun valtakunnan. Etsitään rohkeasti Jumalan tahtoa elämäämme. Kuten jo alussa kerroin Ruutin kuuliaisuudesta lähimmäistään, mutta myös Jumalaa kohtaan, mekin saamme kokea olevamme arvokkaita palvelemaan Herraa sukupuolesta tai taustastamme riippumatta.
Helena Kärkkäinen