Kuunnella ja ymmärtää oikein

19.7.2021 | Artikkelit

 

Monenlaiset puheet, sanat ja äänet vaikuttavat paljon jokaisen ihmisen elämään.

Tärkeintä elämässä on löytää Jumalan sanat, kuulla ne ja kätkeä ne sydämeensä. Löytää ne kaikkien muiden äänten joukosta, koska sille, joka niin tekee, luvataan hienoja asioita.

 

Arvokasta on pysähtyä ja tutkia, kuka puhuu, ja kenen ääni se on. Pohtia, mitä se vaikuttaa ja onko se totta? On vapauttavaa tunnistaa ne sisimmän ”puhujat”, jotka eivät synnytä hyvää hedelmää. Ikään kuin ravistella itsensä todellisuuteen ja kuulla totuus.

Elämme epätäydellisessä, haavoittavien ja kipua tuottavien sanojen maailmassa. Paljon on myös väärinymmärrystä erilaisten ihmisten ja yhteisöjen tapojen suhteen. Ne saattavat törmätä pahasti toisiinsa, vaikka kukaan ei koskaan tarkoittanut mitään pahaa. Puhutaan samaa kieltä, kuitenkaan ymmärtämättä sitä.

On helppoa ymmärtää väärin. Varsinkin silloin, jos asenne ei ole oikea, tai puuttuu tahto kuulla.

Tänä aikana tarvitaan ihmisiä, jotka ovat totuuden etsijöitä ja haluavat kuulla oikein myös tässä ihmisten maailmassa. Kuulla ja etsiä se, mitä toinen ihminen oikeasti puhuu ja tarkoittaa.

 

Jumalan sanojen löytäjälle Sananlaskujen kirjoittaja sanoo, että ne ovat elämä ja lääke. Voiko parempaa hedelmää puheesta saada?

 

”Poikani kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” (San. 4:20-22)

 

 

Maria Hietanen