Lahjoita- Donate

27.10.2023 | Artikkelit, Donne Europee, Donne Europee English, Yleinen

Sivustomme Etusivulta, vasemmasta alareunasta löytyy sana DONATE-LAHJOITA.

Kiitos lahjastasi!

 

On the FRONT PAGE  of our website, in the lower left corner, you can find the word DONATE-LAHJOITA.

Thank you for your gift!

Lahjoita (DONATE)

Henkilökohtaiset tiedot

Lahjoituksen kokonaismäärä20.00€

Rahakeräysluvan järjestäjä:

Naisten Kappeli ry
Luvan numero RA/2021/1217
Rahankeräystili: Naisten Kappeli ry
FI73 5188 0720 1449 58 OKOYFIHH
viite 136
LÄHDE MUKAAN – NAISTENTYÖ TARVITSEE TUKEASI
Naisten Kappelin toiminta on saanut rahankeräysluvan.
Varojen käyttötarkoitus sisältää kristillisen naisten parissa tehtävän työn Suomessa ja ulkomailla.
Varoja käytetään kokoustapahtuma-, seminaari- ja konferenssikuluihin. Lisäksi avustustyön kannatusmaksuihin ulkomailla, yhteistyöhön Euroopassa toimivan järjestön kanssa sekä Internetin kautta tehtävään työhön.
Rahankeräysluvalla katetaan työstä aiheutuvia kustannuksia.
Esimerkiksi radio-ohjelmia, mainos-, ohjelma- ja materiaalikuluja, tilavuokria sekä matka- ja majoituskuluja.
Varoilla katetaan myös kuluja eri maihin tapahtuvien vierailujen sekä niissä pidettävien koulutusten ja tilaisuuksien järjestämiseen paikallisten seurakuntien kanssa.
Naisten Kappelin työn tarkoitus on tukea ja rohkaista naisia elämän eri vaiheissa.
Haluatko olla mukana tukemassa naisia ja tyttöjä työmme kautta?
-Teemme työtä rukoillen ja palvellen –
Rahankeräysluvan järjestäjä:
Naisten Kappeli ry.
webforwomen18@gmail.com
puh: 040-5404029 / 040-9656159
Luvan numero: RA/2021/1217
Rahankeräystili: Naisten Kappeli ry.
FI73 5188 0720 1449 58 OKOYFIHH
viite 136
Marja Toukola Maria Hietanen Sirpa Korpela
IN ENGLISH
JOIN – WOMEN’S WORK NEEDS YOUR SUPPORT
The activities of the Women’s Chapel have received a fundraising permit.
The purpose of using the funds includes Christian work with women in Finland and abroad.
The funds are used for meeting event, seminar and conference expenses. In addition, support payments for aid work abroad, cooperation with an organization operating in Europe, and work done via the Internet.
The money collection permit covers the costs arising from the work.
For example, radio programs, advertising, program and material costs, space rentals and travel and accommodation costs.
The funds also cover the costs of visits to different countries and the organization of trainings and events held there with local congregations.
The purpose of the Women’s Chapel’s work is to support and encourage women in different stages of life.
Do you want to be involved in supporting women and girls through our work?
-We work while praying and serving –
Fundraising license organizer:
Women’s Chapel Association.
webforwomen18@gmail.com
phone: 040-5404029 / 040-9656159
Permit number: RA/2021/1217
Fundraising account: Naisten Kappeli ry.
FI73 5188 0720 1449 58 OKOYFIHH
reference 136
Marja Toukola Maria Hietanen Sirpa Korpela